Grensoverschrijdend geschil

Bron: EU

Waar kan ik een klacht indienen over een buitenlandse verzekeraar?

Indien het Belgisch recht niet van toepassing is op uw dossier, kan u terecht bij FIN-NET. Dit is een Europees netwerk van buitengerechtelijke klachtendiensten in de financiële sector.

Hoe kan ik hiervoor een klacht indienen?

Twee mogelijkheden: