Jaarverslag 2022

Wat bevat het jaarverslag van de Ombudsman?

Jaarlijks publiceren we een verslag dat een overzicht geeft van de klachten die we in een bepaald jaar ontvingen. Op basis hiervan formuleren we ook jaarlijks aanbevelingen naar de sector of de bevoegde overheid toe.

lees het jaarverslag 2022