Overstromingen juli 2021: aantal aanvragen bij de Ombudsman van de Verzekeringen

De Ombudsdienst ontving momenteel 125 aanvragen over deze natuurramp. Deze handelen voornamelijk over het al dan niet verzekerd zijn voor natuurrampen, de omvang van de vrijstelling, de lange duurtijd en het bepalen van de omvang van de schade. 

 

Op basis van de klachten die momenteel in behandeling zijn, wensen we twee prioriteiten voor de sector te benadrukken:

- Bij betwisting over het bedrag van de vergoedingen, vragen we aan de verzekeringsondernemingen om zo vlug mogelijk het onbetwistbaar deel al uit te betalen aan de slachtoffers.

- In overleg met de overheid zorgen voor een versnelling in de (tegen)expertises.

 

Wenst u meer inlichtingen, raadpleeg onze informatiefiche.

Nieuws van 16-12-2021