Vacature: jurist bij de Ombudsman

Momenteel is de Ombudsdienst op zoek naar een 

Jurist(e), assistent(e) van de Ombudsman van de Verzekeringen

 

Functie: U beheert de klachtendossiers bij onenigheid tussen de consument en de diverse actoren in de verzekeringssector   U zoekt naar oplossingen voor de betrokken partijen en informeert hen zo nodig over hun rechten en plichten   In overleg met de contactpersonen bij de verzekeringsondernemingen verzamelt u alle nuttige informatie   U adviseert de Ombudsman over de te ondernemen stappen en assisteert hem bij het formuleren van aanbevelingen voor de sector   U zet genomen beslissingen om in concrete acties (onder meer het opstellen van antwoorden).

 

Profiel: Master in de rechten of een hogere opleiding in verzekeringen   Ervaring, ofwel met BOAR-schaderegelingen, ofwel op een afdeling Leven ofwel bij een verzekeringsadviseur   Operationele kennis van de tweede taal   Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)   Kan autonoom werken, maar geeft ook blijk van teamgeest.

Meer informatie

Nieuws van 07-02-2020