Onze rol

Onderzoeken van verzekeringsgeschillen met het oog op het bekomen van een minnelijke oplossing

We behandelen geschillen

We helpen u:

Onze dienst is erkend als gekwalificeerde entiteit door de FOD Economie. Dit kwaliteitslabel waarborgt dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Onze dienst is de enige erkende buitengerechtelijke klachtendienst in België voor de behandeling van verzekeringsklachten.

Een jaarverslag opstellen met inbegrip van aanbevelingen

Jaarlijks maken we een analyse van de ontvangen klachten. De conclusies hiervan worden gebundeld in een jaarverslag.

Hierbij formuleren we ook aanbevelingen naar de sector en de overheid toe. Op deze wijze spelen we ook een preventieve rol.

Logistieke ondersteuning voor het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering en de Bemiddelingscommissie gezondheidszorgen

In het kader van de toegang tot een schuldsaldoverzekering, richtte de wetgever het Opvolginsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering op.

Bij een geschil over de interpretatie van een specifieke uitsluiting in hospitalisatieverzekeringen, voorziet de wetgeving dat de Bemiddelingscommissie gezondheidszorgen kan worden aangesproken.

De logistieke ondersteuning van deze twee organen is toegewezen aan onze dienst.

De Ombudsman kan niet tussenkomen voor geschillen: