Onze werking

De procedure om een klacht in te dienen is schriftelijk. Wanneer u onze tussenkomst wenst, moet u bijgevolg het klachtenformulier indienen of ons aanschrijven.

Na ontvangst van de klacht contacteren we de betrokken verzekeringsmaatschappij, bemiddelaar of Datassur. Zodra deze een standpunt meedeelt, zal de Ombudsman het dossier verder onderzoeken en een gemotiveerd advies bezorgen met het oog op een minnelijke oplossing.

We bezorgen ons advies aan de beide partijen binnen een termijn van 90 dagen. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met een nieuwe termijn van 90 dagen. De gemiddelde doorlooptijd van een klacht bedroeg 57 dagen in 2022.

Ons advies heeft een moreel gezag en is niet bindend. Indien u niet akkoord gaat, behoudt u de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.

De Ombudsman kan geen sancties opleggen. Het wettelijk toezicht op de tussenpersonen en de verzekeringsmaatschappijen wordt uitgeoefend door de FSMA en de NBB.