De VZW

Raad van bestuur

De Raad van bestuur waarborgt de werking van de vereniging. Hij stelt onder meer de Ombudsman van de Verzekeringen voor onbeperkte duur aan. Hierbij worden de principes in acht genomen van de aanbeveling 98/257/CE van de Europese Commissie betreffende de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

De Raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van

de verzekeringsondernemingen

de verzekeringstussenpersonen:

Raad van toezicht

De wetgeving voert een Raad van toezicht in, die de onafhankelijkheid en de efficiëntie van de dienst moet waarborgen.

Hij is belast met

Hij bestaat uit de volgende leden:

Algemene vergadering

De algemene vergadering beslist onder meer over de wijziging van de statuten, de aanstelling van de bestuurders en de goedkeuring van het budget. Minstens één maal per jaar komt zij samen.