Netwerken

We zijn lid van nationale en internationale netwerken van alternatieve geschillenregeling

Indien het geschil niet onder onze bevoegdheid valt, bezorgen we het aan de bevoegde organisatie.

Er bestaan verschillende instanties om u te helpen:

In België

In Europa

Wisselwerking met overheidsinstellingen

De wetgeving voorziet een informatiestroom van de Ombudsman naar de overheidsinstellingen. Deze gaat gepaard met het beroepsgeheim en wordt aangewend met het oog op consumentenbescherming.

Andere nuttige links