Team

De dagelijkse werking en de behandeling van de klachten zijn toevertrouwd aan de Ombudsman en zijn team.

Ombudsman

Laurent de Barsy, aangesteld door de raad van bestuur voor onbepaalde duur

Adviseurs

Secretariaat

Secretariaat van het Opvolgingsbureau voor de tarifering Schuldsaldoverzekering