Ben ik verplicht om mijn medische gegevens mee te delen aan de verzekeraar?

Ik word net voor ik op reis vertrek, opgenomen op de afdeling intensieve zorgen en moet bijgevolg mijn reis annuleren. Ik vul online al de gevraagde documenten in van de verzekeraar en voeg tevens een attest van de dokter van de afdeling intensieve zorgen toe. Mijn verzekeraar vindt dit niet voldoende en wenst een uitgebreider medisch rapport met onder meer voorafbestaande aandoeningen, onderzoeken, … Kan hij dit opvragen? Is dit geen inbreuk op mijn privacy?

 

De medische informatie, die nodig is voor het onderzoek van de verzekeringsdekking, kan de verzekeraar effectief opvragen. De verzekeringsdekking is immers beperkt. Elk verzekeringscontract omvat ook uitsluitingen. De verzekeraar moet bijgevolg kunnen nakijken of uw aanvraag effectief binnen haar verzekering valt.

U kan weigeren om deze informatie te bezorgen. Dan kan echter de verzekeraar ook de dekking niet nakijken en zal ze haar tussenkomst niet kunnen bevestigen.

Specifieke inlichtingen opvragen bij uw arts of het ziekenhuis kan de verzekeraar echter alleen mits uw uitdrukkelijke toestemming. Indien u zelf de medische informatie bezorgt, is het gebruikelijk dat u deze opstuurt naar de raadsgeneesheer van de verzekeraar, die gehouden is tot het beroepsgeheim.