Hoe kan u weten of u zelf begunstigde bent van een groepsverzekering bij pensioen of na het overlijden van een naaste?

U kan de website mypension.be raadplegen om naast een overzicht van uw wettelijk pensioen ook de gegevens van uw groepsverzekeringen te kunnen nakijken.

U kan ook de verzekeraars, waarbij uw vorige werkgevers een (groeps-)verzekering hebben afgesloten, contacteren. Indien u deze verzekeraars niet kent, moet u de werkgever contacteren wanneer hij nog actief is.

U kan de verzekeraar van de betrokken werkgever contacteren en eventueel ook de verzekeraars van de vroegere werkgevers. Als u inderdaad de begunstigde bent van het verzekerde kapitaal zal de verzekeraar de informatie aan u bezorgen.

U kan zich ook u tot Sigedis richten. Deze VZW verzamelt de sociale gegevens over de loopbaan en registreert deze in haar databank. De website sigedis.be legt de te volgen procedure uit voor het communiceren van bepaalde inlichtingen over het aanvullend pensioen aan de « rechthebbenden ».