Ik ben niet tevreden over de verzekeraar. Kan ik onmiddellijk een klacht indienen bij de Ombudsman?

Ja dat is mogelijk! Het is niet verplicht om eerst een klacht in te dienen bij de verzekeraar vooraleer onze dienst te contacteren.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben echter ook een interne klachtendienst. Volgens de gedragsregels voor de behandeling van een klacht binnen de verzekeringssector, moet deze dienst onafhankelijk werken van de rest van de verzekeraar. Hierbij wordt ook het 4-ogen-principe vooropgesteld. Dit houdt in dat na een klacht, uw dossier opnieuw wordt onderzocht door een andere persoon, die er nog niet van op de hoogte was. Dit waarborgt een objectievere beoordeling van uw vraag.

Bovendien moet de verzekeraar een aantal strikte termijnen naleven om op uw klacht te antwoorden. Meer lezen over de gedragsregels om een klacht te behandelen kan u hier.

De sector ondersteunt een sterk klachtenbeleid binnen de verzekeringswereld. De toezichthouder van de verzekeringssector, de FSMA, zal ook nagaan of de principes voor de te behandelen klacht door de verzekeringsonderneming worden gerespecteerd.

Wenst u toch rechtsreeks onze dienst te contacteren? Vul ons klachtenformulier in.