Let op de verjaringstermijn!

In mei 2013 is er een brand in het huis van de heer C. Hij geeft de schade aan zijn verzekeraar aan. Een expert stelt het schadebedrag vast en de verzekeraar stort 80% van de schadevergoeding. De heer C. voert onmiddellijk de herstellingen uit.

Pas in 2019 bezorgt hij de herstellingsfacturen aan zijn verzekeraar en vraagt het saldo te storten. De maatschappij weigert en roept de verjaringstermijn van 3 jaar in.

 

De wet voorziet een verjaringstermijn van 3 jaar voor elke actie die voortvloeit uit het verzekeringscontract. Als de schadeaangifte tijdig gebeurt, wordt de verjaringstermijn gestopt tot de verzekeraar zijn beslissing schriftelijk aan de verzekerde meedeelt. Een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar begint dan te lopen vanaf de mededeling van deze beslissing.

In 2013 heeft de verzekeraar de heer C. de betaling schriftelijk bevestigd en hem gevraagd de facturen van de herstelling te bezorgen binnen een termijn van 3 jaar.

Er wordt pas na 6 jaar gereageerd op deze vraag zodat de verzekeraar verjaring inroept. De Ombudsman kan deze verjaringstermijn niet betwisten.