Slachtoffer van de overstromingen: Binnen welke termijn moet de verzekeraar uitbetalen?

Door de grote toevloed van het aantal aanvragen, de expertises en vragen tot uitbetalingen, kan het zijn dat de regeling van uw vraag wat langer duurt.

Er bestaat wel een wettelijke regeling voor de vergoedingstermijnen. Wanneer er geen betwisting is over het bedrag van de schadevergoeding, moet de verzekeraar het afgesproken bedrag betalen binnen 30 dagen. In geval van betwisting, wordt er overgegaan tot een expertise waarbij zowel de verzekeraar als de verzekerde een expert aanstellen. De wet voorziet in beginsel een termijn van 90 dagen om deze expertise af te sluiten. De schade wordt dan vergoed binnen de 30 dagen volgend op het afsluiten van de expertise. Hierop bestaan er echter uitzonderingen. In geval van een natuurramp kunnen deze termijnen worden verlengd door de bevoegde minister.

Meer informatie over de termijnen kan u terugvinden in deze brochure (blz. 20 en 21).