Wees eerlijk bij het aangaan van een verzekeringscontract!

De echtgenoot van mevrouw M. overlijdt aan longkanker. Ze vraagt de tussenkomst van de levensverzekeraar om de lening van het huis terug te betalen. De verzekeraar weigert het voorziene kapitaal van 15 000 € uit te keren. Bij het aangaan van het verzekeringscontract had de echtgenoot immers verzwegen dat hij een jaar voordien werd behandeld voor een ziekte gelinkt aan een alcoholverslaving.

Mevrouw M. stelt zich hierover vragen. Er is immers geen verband tussen de vroegere behandeling van de ziekte en de kanker die werd vastgesteld tijdens de looptijd van het contract.

Wanneer u een verzekeringscontract wenst aan te gaan, heeft u een algemene meldingsplicht aan de verzekeraar. Het niet-meedelen van bepaalde gegevens kan leiden tot nietigheid van het contract. Dit betekent dat de polis niet heeft bestaan. Er zal dan geen tussenkomst zijn voor het schadegeval. De premies worden ook niet terugbetaald. Deze bestraffing kan zelfs worden ingeroepen als er geen verband is tussen de niet verklaarde gegevens en de ziekte waaraan men is overleden.

Bij het aangaan van het verzekeringscontract in 2006 vulde de echtgenoot van mevrouw M. een korte vragenlijst in. Hierop verklaarde hij dat hij niet heeft geleden aan een ziekte en dat hij de laatste 5 jaar geen medische behandeling had ondergaan. Het medische verslag, dat samen met het overlijdensattest aan de verzekeraar werd bezorgd, vermeldt echter dat haar echtgenoot in 2005 werd behandeld voor een ziekte gelinkt aan overmatig alcoholgebruik. Hoewel hij in 2006 niet langer alcohol gebruikte en de ziekte niet langer aanwezig was, moest de echtgenoot dit toch meedelen aan de verzekeraar.

Nu hij dit niet verteld heeft aan de verzekeraar, mag deze inroepen dat er een verkeerde verklaring is geweest en het contract nietig verklaren. Dit is zelfs mogelijk nu hij overleden is aan longkanker, waarbij er geen link is met het vroegere alcoholgebruik. Er is bijgevolg geen uitkering van de levensverzekering.