Wie is de gebruikelijke bestuurder van mijn auto?

Ik onderschrijf een autoverzekering voor mijn auto die door mijn echtgenoot, mijn dochter en mezelf gebruikt wordt. Er wordt me gevraagd om de gebruikelijke bestuurder in te vullen. Wie moet ik dan precies meedelen? Alle bestuurders die met het voertuig rijden, de bestuurder die het meest met het voertuig rijdt of de oudste bestuurder zodat ik premievermindering krijg?

 

Er bestaat geen vaste invulling van het begrip “gebruikelijke bestuurder”, dat gelijk is bij alle verzekeraars. Het is dan ook aangewezen dat u contact opneemt met uw verzekeraar om na te gaan wie u het best meedeelt. De juiste verklaring is doorslaggevend om de premie te bepalen.

Een onjuiste verklaring zou ertoe kunnen leiden dat uw verzekeringscontract wordt vernietigd. De verzekeraar zal dan de vergoeding, die zij uitbetaalt aan de tegenpartij, op u verhalen en dus terugvragen.  

De afgelopen jaren ontving onze dienst hierover verschillende klachten. Om een oplossing te vinden, hebben we de sector geadviseerd om een eenvoudige vragenlijst te laten invullen door de consument. Op basis van deze vragenlijst kan de verzekeraar dan zelf bepalen wie ze als gebruikelijke bestuurder beschouwt. Er wordt momenteel in de sector nagegaan of deze piste verder kan worden uitgewerkt.