Heeft u een verzekeringsgeschil?

De Ombudsman van de Verzekeringen kan u helpen!

Klacht indienen

We onderzoeken geschillen tussen een consument en:

Een verzekeringsonderneming
Een tussenpersoon in verzekeringen
Datassurover de registratie in het "Speciale risico's"-bestand

Wenst u onze tussenkomst?

Klacht indienen

Wenst u algemene informatie over verzekeringen?

Surf naar of

Weetjes

Slachtoffer van de overstromingen: Binnen welke termijn moet de verzekeraar uitbetalen?

Lees meer

Actualiteit

Betwiste domiciliëring SFAM

Lees meer