Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering

Wat doet de Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering?

Zij tracht een minnelijke oplossing tussen de verzekeraar en de consument uit te werken bij een geschil over een specifieke uitsluiting in een hospitalisatieverzekering.

Iedere persoon, die chronisch ziek of gehandicapt is, kan een hospitalisatieverzekering onderschrijven tot de leeftijd van 65 jaar. Dit verzekeringscontract kan evenwel een uitsluiting in de dekking voorzien voor de kosten die verbonden zijn aan deze ziekte of handicap. Betwistingen omtrent deze uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering.

Hoe werkt de Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering?

In overleg tussen de vertegenwoordigers van de consumenten en de verzekeraars wordt een oplossing uitgewerkt.

De Ombudsdienst van de Verzekeringen neemt de logistieke ondersteuning voor deze commissie waar.

Bijkomende informatie kan u vinden in het huishoudelijk reglement.

Hoe kan ik deze commissie contacteren?