Onze financiering

Onze tussenkomst is gratis voor de klager.

Zoals de wet bepaalt, wordt onze dienst gefinancierd door de verzekeringsondernemingen en de tussenpersonen in verzekeringen. De statuten hernemen de berekeningsregels van hun bijdragen.