Vacature

Momenteel is de Ombudsdienst op zoek naar een Nederlandstalige Jurist(e)

Jurist(e)

Adviseur van de Ombudsman van de Verzekeringen

 

Functie: U beheert de klachtendossiers bij een geschil tussen de consument en de diverse actoren in de verzekeringssector . U zoekt naar oplossingen voor de betrokken partijen en informeert hen zo nodig over hun rechten en plichten. In overleg met de contactpersonen bij de verzekeringsondernemingen verzamelt u alle nuttige informatie. U adviseert de Ombudsman over de te ondernemen stappen en assisteert hem bij het formuleren van aanbevelingen voor de sector. U zet genomen beslissingen om in concrete acties (onder meer het opstellen van adviezen).

 

Profiel: Master in de rechten of een hogere opleiding in verzekeringen. Ervaring in levensverzekeringen of bij een tussenpersoon in verzekeringen is een extra troef. Operationele kennis van de tweede taal. Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Kan autonoom werken, maar geeft ook blijk van teamgeest.

 

Meer informatie