Betwiste domiciliëring SFAM

We krijgen verschillende meldingen rond een plotse premieverhoging van een multimediaverzekering doorgevoerd door SFAM. Dit is een Franse verzekeringstussenpersoon die toegelaten is door de Franse controle-overheid om verzekeringen te verdelen in Frankrijk en in België. Deze toelating werd door de Franse overheid op 25 april 2023 geschorst.

Gezien deze tussenpersoon momenteel niet is toegelaten, kan de Ombudsdienst dan ook niet bemiddelen met deze verzekeringstussenpersoon.

We raden dan ook aan om elke domiciliëring op uw bankrekening naar SFAM te blokkeren. Indien u zich daarnaast vragen stelt over de reeds afgehaalde gelden via de domiciliëring, kan u deze betwisten binnen een periode van 8 weken na de inning. Indien de schuldeiser geen geldig domiciliëringsmandaat kan voorleggen, is deze betwisting zelfs mogelijk tot 13 maanden na de inning. Meer informatie hierover kan u terugvinden op wikifin of febelfin.

Mogelijk is er ook sprake van inbreuken op de wetgeving. U kan deze feiten dan ook doorgeven aan het meldpunt van de FOD Economie.

Nieuws van 01-12-2023