Denk aan uw schuldsaldoverzekering als u uw hypothecaire lening vervroegd terugbetaalt!

De heer P. onderschrijft in 2010 een schuldsaldoverzekering om de terugbetaling van zijn lening te waarborgen. In 2017 betaalt hij vervroegd zijn lening terug. In 2019 stelt hij vast dat de premie voor de schuldsaldoverzekering nog altijd van zijn rekening wordt gehaald.

Hij wenst dat de verzekeringsmaatschappij hem de betaalde premies vanaf de afloop van de lening terugbetaalt. Dit wordt geweigerd.

Behalve wanneer het verzekeringscontract uitdrukkelijk voorziet dat deze stopt wanneer de lening wordt terugbetaald, zijn de twee contracten verschillend. Als de verzekeringsnemer het verzekeringscontract wil stopzetten, moet hij dus de verzekeraar hiervan op de hoogte brengen.

De eerste begunstigde van een schuldsaldoverzekering is in het algemeen de financiële instelling voor het bedrag dat bij hem werd ontleend. Wanneer het bedrag meer bedraagt dan hetgeen dat moet worden terugbetaald aan de bank of wanneer de bank niet langer is aangewezen als begunstigde, worden de erfgenamen de begunstigden van het contract zijn.

Zelfs als de lening in 2017 werd terugbetaald, is het verzekerde risico niet verdwenen. Als de verzekerde was overleden in de periode 2017-2019, zou er een uitkering geweest zijn.

Gezien de heer P. maar in 2019 de stopzetting van het contract heeft gevraagd, moet de verzekeraar dus de betaalde premies tussen 2017 en 2019 niet terugbetalen.