Denk er aan om de verzekeraar van de verkoper te contacteren wanneer u schade vaststelt na de aankoop van uw huis!

Vlak na de aankoop van haar huis, stelt mevrouw L. waterschade vast aan het dak. Haar brandverzekeraar weigert hiervoor tussenkomst te verlenen want de schade zou afkomstig zijn van een lek dat al aanwezig was voor de aankoop. Kan zij de verzekeraar van de vorige eigenaar contacteren?

 

Ja, dat kan.

Het gebouw is immers continu verzekerd geweest tegen waterschade.

De vorige verzekeraar roept evenwel in dat het verkoopscontract van het huis geen mogelijkheid laat om oude schade nog te laten verhalen bij de vorige eigenaar. De Ombudsman las dit verkoopscontract na. Deze bevat een zogenaamde vrijwaringsclausule. Hierdoor kan de nieuwe eigenaar de vorige eigenaar niet aanspreken voor verborgen gebreken.  De waterschade kwam pas tot uiting na renovatiewerken aan het dak en ging dus om een verborgen gebrek.

Hoewel deze clausule van toepassing is tussen de verkoper en de koper, stelt zich de vraag of de verzekeraar deze kan inroepen om geen tussenkomst te verlenen. Hij was immers geen contractspartij in de verkoop van het huis.

Deze vraag werd voorgelegd aan de Commissie van Verzekeringen. De Commissie volgt het standpunt dat de verzekeraar geen argumenten kan halen uit een overeenkomst waarin hij geen contractspartij was.

Op deze basis heeft de verzekeraar uiteindelijk zijn standpunt herzien en tussenkomst verleend voor de waterschade.