De verzekeraar is niet verplicht u telefonisch over de opzeg in te lichten!

Vooraleer de heer D. in het ziekenhuis wordt opgenomen, gaat hij de dekkingsvoorwaarden van zijn verzekeringscontract na. Hij contacteert zijn hospitalisatieverzekeraar. Verbaasd verneemt hij dat zijn verzekeringscontract al een aantal maanden is opgezegd wegens onbetaalde premies.

De heer D. betwist deze opzeg aangezien hij geen aangetekende brief ontving om hem hierover in te lichten. Hij vraagt zich ook af waarom hij bij het onderschrijven van het contract zijn telefoonnummer moest geven als de verzekeraar hem toch niet contacteert wanneer er een probleem is.

 

De opzeg van een verzekeringscontract is aan strikte vormvoorwaarden onderworpen.

Zowel de verzekeraar als de verzekerde mogen een lopend verzekeringscontract opzeggen volgens de voorwaarden die in de wet omschreven staan. De wet vereist dat een aangetekende brief moet worden verstuurd om het contract op te zeggen.

Alhoewel de heer D. blijkbaar niets heeft ontvangen, kan de verzekeraar aantonen dat er wel degelijk een aangetekende opzegbrief werd verstuurd. De wettelijke procedure werd dus gerespecteerd.

De wet bepaalt niet dat de verzekeraar zijn klant op een andere manier moet contacteren, wanneer deze laatste de aangetekende brief niet bij de post afhaalt. De wet voorziet ook niet dat de aangetekende brief met een ontvangstbewijs moet worden verstuurd.